Kunststoffen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Mede door de veelzijdige eigenschappen heeft het gebruik de afgelopen vijftig jaar een enorme vlucht genomen. Kunststof geproduceerde toepassingen leveren ten opzichte van andere materialen ook een bijdrage aan het verminderen van de CO₂-emissie. Ondanks alle voordelen, zien wij ook een aantal belangrijke uitdagingen.

Onze visie op de toekomst van kunststoftoepassingen sluit aan bij de Transitieagenda Kunststoffen; namelijk dat het kunststof afval in 2030 met de helft verminderd wordt en in 2050 ál het kunststof gerecycled wordt. Hiervoor is een goede aansluiting nodig tussen het beschikbare gerecyclede materiaal en de markt. Vandaag de dag worden er veel kunststof materialen ingezameld en gerecycled. Maar het materiaal dat beschikbaar komt, is vaak niet goed bruikbaar voor een deel van de markt; specifiek de markt van de technische producten. Deze markt vraagt veel meer om heldere technische specs, verkrijgbaarheid vanaf de plank en kleinere hoeveelheden.

Aansluiting en samenwerking in de gehele keten

Willen we ook de technische markt circulair maken, dan moeten we hier de keten gaan verbinden. Essentieel is dat de link gelegd wordt tussen enerzijds de producenten en herverwerkers, en anderzijds de verwerkers en afnemers. Laten we zorgen dat we van elkaar weten wat we nodig hebben, zodat de herverwerkers een programma op kunnen zetten van technische, circulaire materialen met heldere specs. Zij zullen dat vervolgens moeten aanbieden volgens de specificaties en de hoeveelheden waarmee de verwerkers hun klanten kunnen overtuigen. De verwerkers hebben hier een belangrijke rol naar hun klanten. Zij zullen hen moeten overtuigen en motiveren: gerecycled kunststof kan voor meerwaarde zorgen. Een duurzaam product draagt bij aan het milieu, is van dezelfde kwaliteit als virgin materiaal én kan een onderscheidende waarde bieden. Deze gesprekken moeten actief gevoerd worden. Zo helpen we elkaar om als kunststofketen stappen te zetten naar een nog duurzamer gebruik van kunststof en er voor zorgen dat kunststof hét duurzame alternatief is.

Belang van circulariteit

Bij Alligator Plastics verwerken we jaarlijks al circa 900 ton gerecycled materiaal. In de komende jaren moet dit nog veel meer worden. We onderzoeken daarom ook altijd of we voor technisch materiaal hoogwaardige gerecyclede alternatieven kunnen vinden. De mindset zou bij alles wat we gebruiken moeten zijn: is hier een circulair alternatief voor?

Diverse ‘groene’ Initiatieven

Naast ontwikkelingen die we samen met de keten voor elkaar willen krijgen, zijn er ook  duurzame stappen die we binnen de organisatie willen realiseren. Bijvoorbeeld het direct herverwerken van materiaal en aanspuitingen aan de machine. Het materiaal wordt hierdoor meteen gerecycled en hoeft niet eerst nog getransporteerd te worden naar een recycler. Ook middels innovatieprojecten willen we ‘groene’ stappen zetten. We zijn bijvoorbeeld volop bezig met ontwikkelingen zoals TPC en IME, welke een bijdrage leveren aan het verduurzamen van kunststof toepassingen. Met TPC kunnen bijvoorbeeld hele sterke producten worden gemaakt die ook nog eens heel licht in gewicht zijn. Daarmee kan het gewicht van voertuigen bijvoorbeeld gereduceerd worden en zo een lagere CO2 uitstoot realiseren. Samen met de kunststofketen, onze medewerkers en onze klanten dragen wij bij aan het verduurzamen van de toekomst!