Privacy Policy

Gebruikersvoorwaarden

Deze website is bestemd voor commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om informatie die wordt verkregen via deze website op welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel naar buiten te brengen zonder schriftelijke toestemming van Alligator Plastics Industry BV, gevestigd te Son en Breugel.

Aansprakelijkheid

De website van Alligator Plastics Industry B.V. is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan Alligator Plastics Industry BV hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten worden ontleend. Alligator Plastics Industry BV kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van (informatie van) deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.

Verwijzingen naar andere sites

Alligator Plastics Industry BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbindingen naar andere, externe informatiebronnen wordt enkel en alleen informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.

Ontwikkeling en engineering

Alligator Plastics Industry BV ontwikkelt in samenwerking met onze relaties producten voor de toekomst. Daar waar de definitie van de gebruiksomgeving en/of de vrijgave van het product door onze klanten geschiedt dragen wij geen verantwoordelijkheid voor het ontwerp dan wel voor de functionaliteit.

Intellectueel eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, afbeeldingen en grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de eigenaar van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de eigenaar of derden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is voor de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alligator Plastics Industry B.V.

Persoonsgegevens

Binnen deze website worden persoonsgegevens verzameld van gebruikers die zich inschrijven voor onze nieuwsbrief of een contactaanvraag plaatsen. Gebruikers van deze website welke 16 jaar of jonger zijn mogen geen persoonsgegevens met ons delen door een van onze formulieren in te vullen.

Indien de gebruiker ons contactformulier heeft ingevuld, dan verzamelen wij deze gegevens met als doel om de gebruiker te helpen en ondersteunen bij een eventuele vraag, wens, opmerking o.i.d. Zodra de gebruiker geholpen is en wij deze gegevens niet meer nodig hebben dan zullen wij de gegevens weer verwijderen.

Indien de gebruiker zichzelf heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan ontvangt deze persoon gemiddeld 10 tot 12 keer per jaar een nieuwsbrief met onze technische ontwikkelingen en innovaties. Wij behouden deze gegevens totdat de gebruiker zichzelf heeft afgemeld. Elke nieuwsbrief bevat een uitschrijflink.

Gebruikers van deze website kunnen opvragen welke informatie wij over deze individu verzamelen. Deze verzoeken kunnen gestuurd worden naar marketing@alligator-plastics.nl. Wij geven binnen 30 dagen antwoord.

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet gebruikt worden. Ook maakt deze website gebruik van analytische cookies. Hiermee verzameld de website anonieme gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we de website en onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Wij plaatsen geen cookies op deze website die niet noodzakelijk zijn.

Wijzigingen

Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer de gebruiker vervolgens gebruik blijft maken van deze website, dan is deze persoon automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. Wij raden het daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.