Juli 2021 – Bart van Tiggelen

Waar in 2020 de meeste grondstoffen nog volop verkrijgbaar waren, was de toekomstige behoefte aan industriële technische producten veelal nog ongewis. Zo anders is 2021 waarin tekorten aan basismaterialen aan de orde van de dag zijn en de productieorders een ongekend herstel laten zien. Als gevolg is het schrapen op de markt om grondstoffen te bemachtigen en stilstand dreigt deze zomermaanden voor productiebedrijven wereldwijd. Wanneer vinden we de balans terug tussen vraag en aanbod en wat leert ons dit? 

Onzekerheid blijkt maar weer eens bijzonder lastig te managen. Als mens kunnen we hier veelal maar moeilijk mee omgaan en bedrijven moeten steeds maar weer wendbaar zijn. Hoe gaan we om met risico’s rondom voorraden en de inzet van personeel? Hoe staan mijn klanten er financieel voor? Kan ik blijven vertrouwen op mijn leveranciers? En wanneer moet ik ingrijpen en in de kosten gaan snijden? Of 2020 nu een sobere periode heeft betekent of juist een injectie in de orderportefeuille heeft gebracht; wat het nieuwe jaar gaat brengen zou vooral onbekend zijn.

Zo snel dat deze onzekerheid is gekomen, kan deze ook explosief herstellen wanneer  we weer vertrouwen hebben in de toekomst. Laat de consumptiedrang hoogtij vieren en de maatstaaf zijn voor de wereldwijde economie. Het momentum om het tij te keren is hopelijk snel aangebroken. En nu verloren kansen voor een 2de keer lijken langs te komen, betekent dit dat we dan toch teveel gerekend hebben op een crisisscenario en ons eigen herstelvermogen en vertrouwen hebben onderschat?

Vraag vs. aanbod

De verhouding tussen vraag en aanbod lijkt als een blad aan een boom omgeslagen en het is schrapen naar grondstoffen deze zomer. Gevolg: inkopers vullen nu hun dagen met escalatiemeetings en worden geconfronteerd met torenhoge tarieven om hun fabrieken operationeel te houden. Om stilstand te voorkomen worden de schaarste grondstoffen verdeeld tussen afnemers met steeds kortere productieruns met verlies aan efficiëntie als gevolg. Het stijgen van omzetcijfers en het dalen van de toegevoegde waarde zal het verhaal van 2021 gaan worden. De tijd zal uitwijzen of dit waarheid is.

De kracht van de keten

Hoe kunnen we als keten deze schommelingen in de toekomst beter gaan opvangen? Wat is de invloed van het tot achter de komma optimaliseren van onze supply chain organisaties en wat heeft het beperken van risico’s ons in retrospectief gebracht? Eens te meer begrijpen we weer hoe hard we elkaar nodig hebben en dat succes alleen in de gehele keten mogelijk is. Alleen als we elkaar de ruimte gunnen onze risico’s te managen kunnen we deze fluctuaties in de toekomst beter de baas zijn. Van gezonde leveranciers tot gezonde klanten.

Ik zie de waarde van opgebouwde relaties juist nu zijn vruchten afwerpen. Wie heeft geïnvesteerd in elkaar, blijft nu operationeel. Voor de periode na de zomer zien we de prijsniveaus alweer langzaam stabiliseren, veelal een eerste teken dat het einde van het “droogteseizoen” eraan zit te komen. Samen nog even de schouders eronder zetten dus. En laten we tussentijds genieten van een welverdiende zomervakantie. Wij spreken elkaar graag na de zomer weer om te kijken hoe wij onze keten kunnen versterken en onze gezamenlijke wendbaarheid kunnen verhogen. Want dat gezamenlijke succes mag altijd een onsje meer zijn.