Inspiratie is gratis, duurzaamheid het doel

Steeds vaker gaat het gesprek over duurzaamheid en minstens even vaak zoeken we, gezamenlijk in de keten, naar het kruispunt waar duurzaamheid en betaalbaarheid elkaar de hand geven. Dagelijks kijken we binnen Alligator Plastics naar mogelijkheden om onze eigen bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Echte successen worden echter behaald in het betrekken van de gehele keten. Wij gaan dan ook graag het gesprek aan over de mogelijkheden om méér duurzame impact te genereren met jouw product. Hoe? We inspireren je op deze pagina graag met enkele voorbeelden.

Lees hier onze duurzame route

Materiaalverbruik

In de zoektocht naar duurzaamheid is het verbruik van materiaal, en hiermee indirect ruwe grondstoffen, een belangrijk thema. Met betrekking tot het verbruik van materiaal, focussen wij ons, als spuitgietbedrijf, op het verlies in het proces. Een voorbeeld hiervan is het inzetten van een hotrunner in de matrijs. Hierdoor besparen we het materiaal van de ‘tak’ en kunnen we meer producten maken uit dezelfde hoeveelheid grondstof. In het geval we geen hotrunner kunnen toepassen zoeken we graag naar mogelijkheden om deze ‘tak’ opnieuw te vermalen (to regrind) en te mengen met het nieuwe materiaal. Zo recyclen we binnen onze eigen fabriek en gebruiken we eveneens minder grondstoffen. Daarnaast produceren we jullie producten graag in zo weinig mogelijk aparte productie runs per jaar, om zo het vaste aanloopverlies en materiaal in de schroef (afval) te besparen. Naast het gebruik van een hotrunner, het inzetten van regrind, zorgt ook een ecologisch voorraadbeheer voor duurzaam materiaalverbruik. Vanzelfsprekend betrekken we ook gereedschapsmakers en materiaalleveranciers in deze zoektocht.

Recyclaten

Een van de meest besproken elementen is het inzetten van ‘tweedehands’ materialen, ofwel zogenoemde recyclaten. De mogelijkheden van deze materialen ontwikkelen zich momenteel snel en ook de toepassingen voor jullie producten worden hiermee steeds realistischer. Alligator Plastics experimenteert jaarlijks i.s.m. haar grondstofleveranciers en bekijkt welke mogelijkheden er zijn om recyclaten in te zetten. Afhankelijk van de toepassing en eisenpakket zien we een positieve trend in de mogelijkheden. Dit gaat hand in hand met de ontwikkeling van de afvalstromingen welke steeds meer aandacht krijgen. Vinden jullie het interessant deze mogelijkheden ook te bekijken? We nodigen je graag uit om samen het gesprek aan te gaan.

Design

Onze engineers staan altijd voor jullie klaar om mee te kijken naar het totale productontwerp en vooral de recycleerbaarheid van het geheel. Ondanks dat Alligator Plastics veelal een halffabricaat voor haar klanten produceert, kijken wij graag mee hoe onze delen ook makkelijk te demonteren zijn. In het design for disassembly principe worden producten zo ontworpen dat materialen na de levensfase makkelijk van elkaar te scheiden zijn en een ieder in zijn eigen afvalstroming kan worden opgenomen voor hergebruik. In een informatieve sessie helpt ons technisch team jullie graag op weg om te komen tot een duurzaam design.

Energieverbruik

Kunststof is als materiaal één van de meest duurzame opties om producten uit te vervaardigen, omdat het op “lage” temperatuur van vorm kan veranderen. Zeker in vergelijking met bijvoorbeeld staal of aluminium is het toepassen van kunststoffen een goed uitgangspunt. Het is echter onvermijdelijk dat we energie nodig hebben voor het productieproces. Bij Alligator Plastics doen we dit met 100% groene opgewekte stroom. Hiernaast zoeken we intensief naar mogelijkheden energie op te wekken, op te vangen en opnieuw te gebruiken en het verbruik te verminderen. Zo isoleren wij bijvoorbeeld de cilinders van onze machines. Hiermee voorkomen we lekkages van energie door warmteverlies. Ook op dit vlak is het produceren van lange productieseries veelal een verbetering, gezien het totale energieverbruik per 100 producten.

Transport & verpakking

Een belangrijk element in de totale duurzaamheid is de wijze van verpakken, hergebruik van verpakkingen en het beperken van transportbewegingen en transport gewicht. Alligator Plastics werkt intensief samen met een verpakkingsleverancier om verpakkingen steeds efficiënter in te zetten, zonder de recycleerbaarheid negatief te beïnvloeden. In enkele voorbeelden werken wij hierdoor niet langer met wegwerpverpakkingen, maar worden re-usable opties ingezet vanuit de keten. Daarnaast kijken we naar het aantal producten per verpakking, het aantal verpakkingen per pallet en het aantal levermomenten aan onze klanten. Onze ambitie hierin is vooral zo weinig mogelijk lucht te vervoeren en hiermee transportbewegingen te besparen. Laten we elkaar uitdagen en eens kijken hoe we samen verbeteringen kunnen doorvoeren. Vanzelfsprekend zullen bedrijfseconomische aspecten en risicomanagement onderdelen zijn van het gesprek. Wist je tevens dat Alligator Plastics de mogelijkheid heeft in huis te assembleren? Ook dit draagt bij aan minder transport-bewegingen door het one-stop-shop principe.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Wil je weten of we met jouw product nóg meer duurzame impact kunnen genereren? Neem contact met ons op!