Gebruik van recycle materialen: utopie of
gouden markt?

Plastic en kunststoffen zijn terugkerende termen als het gaat om de duurzame inzetbaarheid van grondstoffen. Recycling is hierbij onmisbaar. Maar hebben we het hierbij over een utopie of een gouden markt? We spreken met Jordi Torres, Projectleider bij Alligator Plastics en Denis Scheepstra van ML Plastics, één van de aanbieders van recyclaten.

Opnieuw verwerken
Allereerst: wat is een recyclaat? Dit is een synoniem voor recyclede (ofwel: opnieuw verwerkt) kunststofafval. Bij het gebruik van gerecyclede kunststoffen, worden waardevolle grondstoffen opnieuw gebruikt, waardoor hulpbronnen én het milieu worden bespaard. Een win-win situatie zou je zeggen. Maar de toepassing is minder simpel dan het lijkt.

Waar staan we?
Het gebruik van gerecyclede kunststoffen in nieuwe producten is nog laag. In de EU wordt maar een deel van de beschikbare recyclaten ingezet in hoogwaardige toepassingen als virgin vervangende kunststof. Denis Scheepstra legt uit: “De obstakels zijn veelal: onzekerheid over kwaliteit van de recyclaten, hogere prijzen, geen stabiele aanvoer en laag bewustzijn bij verwerkers.” Typische kenmerken van de eerste fasen als je kijkt naar de adoptiecurve van een dergelijk innovatieproces. De belangrijkste overweging om recyclaten te gebruiken is hoofdzakelijk om de stempel ‘duurzaam’ te kunnen gebruiken.

De weg naar recyclaten
“Tegenwoordig is er sprake van een overvloed aan materialen waar we voor de rest niets mee kunnen doen. We zijn bij ML Plastics gaan experimenteren en dat werd steeds groter.” Aldus Denis. “De eerste stappen zijn gemaakt en de basis is reeds gelegd om deze toepassing daadwerkelijk te gaan inzetten”.

Jordi vervolgt: “Hoewel wij steeds vaker de vraag krijgen vanuit onze klanten, merken we ook enige terughoudendheid. Iedereen wil wel alternatieven materialen op de plank hebben liggen, maar in sommige gevallen is ervoor betalen of investeren nog een brug te ver. Budget en de beschikbaarheid bij grootverbruik zijn vaak de verweren. En de onstabiele markt waarin we zitten draagt daar niet aan bij. In onzekere tijden kiest men nu eenmaal liever voor zekerheid.”

De stok achter de deur
Wat zou volgens hen de weg naar succes kunnen zijn als we het hebben over het gebruik van recyclaten? Volgens Denis zou dit van hogere hand moeten komen. “De plannen liggen reeds op tafel om het belastingsysteem aan te passen waarbij bedrijven moeten kunnen aantonen dat ze een minimaal percentage recyclaten gebruiken. Dit is een hele positieve ontwikkeling! In Duitsland, Oostenrijk en Italië zijn ze al zover en dat zie je dan ook meteen terug in de toepassing ervan. Voor onze eigen marktpositie is het goed om 1 lijn te trekken in de EU. Daarnaast is het van belang om de onzekerheid weg te nemen en meer bewijslast te verzamelen wat gerecycled materiaal op lange termijn doet.”

Een tussenfase
In de tussentijd zou het zomaar kunnen zijn dat een nieuwe toepassing haar intrede zal maken. Namelijk een 50/50 variant, bestaande uit zowel nieuw basismateriaal als recyclaat. Een vergelijkbaar voorbeeld is de komst van de hybride auto. De drempel voor het toepassen van nieuwe technieken wordt hiermee verlaagd en er kan een geleidelijke overgang plaatsvinden naar een duurzame inzet van recyclaten. Op deze manier is komende jaren relatief weinig recyclaat benodigd, ten gunste van de leverbetrouwbaarheid. Maar tegelijkertijd kan men wel claimen dat ze voor 50% milieutechnisch recycled materiaal gebruiken.

Tot slot
De huidige marktsituatie is een vertekend beeld: de beschikbaarheid van grondstoffen, fluctuerende energieprijzen en daarmee wankelende balans tussen vraag en aanbod, maken het adopteren van recyclaten niet makkelijker. Wanneer de markt stabiel wordt, zou de introductie zomaar in een stroomversnelling kunnen komen. Tot die tijd zijn er voor de pioniers interessante toepassingen om deze nieuwe markt te ontdekken.

Alligator Plastics probeert daarmee een brug te zijn tussen materiaalleverancier en onze afnemers. Hier proberen we een prominente rol in te nemen. Niet voor niets geldt voor ons: Innovate, Create, Together!