Anno 2020 zijn er legio certificeringen beschikbaar voor bedrijven om hun prestaties naar een hoger niveau te brengen. Veelal beoordelen we deze certificaten als een bewijs van bekwaamheid en professionaliteit van een organisatie. Ook bij Alligator Plastics zijn we trots op onze geijkte prestaties en bewijzen we jaar in jaar uit hiermee tot de beste te behoren. Aan de keerzijde bemerken we de impact op wie we eigenlijk willen zijn. Ontstaat hierin mogelijk een disbalans richting toekomst?

Bij Alligator Plastics kennen we een rijke historie vol kunststof producten die we voor- en samen met onze klanten hebben ontwikkeld. Klanten beschouwen we als onderdeel van ons team en schouder aan schouder zoeken we de grenzen op van het technisch haalbare en zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Hierin zijn we creatief, worden we geïnspireerd door niet eerder ontdekte richtingen en durven we een verantwoord risico te lopen. Onze identiteit wordt door klanten beschreven als creatief, innovatief en ondernemend en daar zijn we trots op. Dit stuk ondernemersdrang pakken we vanzelfsprekend op met een verantwoordelijk oog voor ons bedrijfseconomisch belang en dit hebben we goed ingeregeld binnen onze certificeringen. Het borgen van deze identiteit echter vraagt om waakzaamheid, iets wat we merken in de steeds verder risicomijdende richtlijnen waaraan onze processen afgemeten worden.

In de afgelopen decennia heeft onze ISO-9001 certificering een onmiskenbare bijdrage gehad binnen de verdere professionalisering van onze organisatie. In de meest recente jaren heeft onze IATF 16949 certificering hier nog een schepje bovenop gedaan. IATF 16949 is een industriële kwaliteitsnorm welke in 2016 is ontwikkeld door de International Automotive Task Force en mag gezien worden als dé benchmark in de wereld van Automotive bedrijven. Bij Alligator Plastics kijken we vol lof naar deze norm, maar steeds vaker merken wij dat deze norm knabbelt aan de identiteit waar we binnen Alligator zo trots op zijn. Creatief en innovatief kijken naar nieuwe producten gaat immers niet altijd hand in hand met risico’s vermijden en streven naar zero defect. Het zijn juist de fouten waar we van leren en onderzoekend gedrag is wat we willen belonen richting onze medewerkers. De spagaat die hierin ontstaat heeft zijn rek inmiddels bereikt en we zijn ons bewust dat we hierin een pad moeten kiezen richting toekomst.

Medio zomer van 2020 zullen wij onze IATF certificering opheffen om zo onze focus terug te brengen naar hetgeen waar we juist zo goed in zijn.

Wij zijn de IATF normering alsook alle ondersteunende partijen zeer dankbaar voor alles wat we opgepikt hebben de laatste jaren. De eisen die de IATF normering stelt hebben we in de afgelopen jaren keer op keer waar weten te maken. Het onmiskenbare belang van de IATF normering voor onze Automotive klanten realiseren wij ons, we zullen dan ook veel werkwijzen vanuit IATF blijven hanteren en in het bijzonder voor onze Automotive klanten. Het auditen van onze organisatie op basis van de IATF blijft daarom nog steeds mogelijk. Aan de andere kant pakken we de vrijheid op onze overige klanten alles te bieden waar we voor staan bij Alligator Plastics. We kijken er enorm naar uit ook morgen weer uitgedaagd te worden door klanten en prospects en onze innovatiekracht ieder seizoen opnieuw tot bloei te laten komen. Hiernaast hebben we al grote stappen gezet om op korte termijn ook het ISO14001 predicaat te mogen dragen, een extra stap richting bewustzijn waarin we eveneens grote ambities natreven.

Voor meer informatie neemt u contact met ons op.