De weg naar 30% recyclaat

Wietse Wissema – december 2023

De weg naar 30% recyclaat blijkt geen gemakkelijke weg. Maar wel een weg die we moeten gaan bewandelen. Willen bewandelen. Het is dan ook mijn persoonlijke missie om hier vorm en sturing aan te geven. Niet alleen binnen Alligator Plastics, maar ook als 1 van de drijvende krachten achter brancheorganisatie NRK (Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie). Want deze nieuwe weg treft ons allemaal.

De nieuwe norm
Wanneer we het hebben over duurzaam ondernemen binnen de kunststofindustrie, gaat het al snel over ‘de nieuwe norm’, ofwel de Nationale Circulaire Plastics Norm (NCPN). Deze norm stelt een minimum-aandeel niet-fossiele polymeren/kunststoffen. De “bijmengverplichting” voor toepassing plastic recyclaat en/of biogebaseerd plastic start in 2027 met naar verwachting 15% en loopt op tot 30% in 2030. Hiervoor heeft het kabinet ook financiële middelen beschikbaar gesteld uit het Klimaatfonds, namelijk €267 miljoen tot 2030. De definitieve maatregelen en uitgangspunten worden in aanloop naar 2027 verder uitgewerkt.

CO2 uitstoot verlagen is key
De verplichte inzet van circulaire plastics hangt samen met het doel van de overheid om de CO2-uitstoot te verlagen. De kunststofproductie kan hier namelijk een grote bijdrage aan leveren. Maar… wie of wat is nu eigenlijk die kunststofindustrie? Een belangrijke kanttekening, of misschien wel het vertrekpunt van een gedifferentieerde aanpak, begint bij het helder hebben van alle stakeholders. Zo is 21% van de totale kunststofproductie toe te kennen aan verpakkingsmateriaal, voornamelijk Polyolefinen en PET: hetgeen wat ‘plastic’ in de volksmond genoemd wordt. Daarnaast zien we kunststof voor een heel groot deel terug in de bouw: denk aan PVC-buizen, isolatiemateriaal, dakgoten, kozijnen etc. Wat minder zichtbaar is, is alle kunststof die wij dagelijks gebruiken in bv. onze auto, telefoon, koffiezetmachine, maar ook in textiel en kleding.

De vraag die rijst: is het slim of juist onhandig dat er voor 1 norm wordt gekozen voor de gehele kunststofindustrie? Duidelijk is wel dat de gehele industrie hierop moet inzetten en zijn aandeel moet leveren. Draagkracht binnen de hele industrie is een vereiste. Als spuitgietbedrijf dragen wij graag ons steentje bij.

En nu?
De route is nog onbekend. Evenals de eindbestemming. We weten niet welke hobbels én kansen we gaan tegenkomen. Maar dat we deze weg inslaan, is wel duidelijk. Het voorstel en de voorzichtige prognoses zijn afgelopen maanden wel geland. De uitdaging is niet zozeer om aan de nieuwe norm te voldoen, maar om de norm helder én haalbaar te stellen. 2027 is dichterbij dan we denken, en daarmee de uitdaging vele malen groter dan we oorspronkelijk dachten. Maar met de branche gaan we aan deze duurzame weg timmeren.


Met de blog ‘De weg naar 30% recyclaat’ houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom dit thema.