Hoe kan kunststof circulair ingezet worden?

Bij het grote publiek heeft kunststof een slechte naam. Het wordt gekoppeld aan fenomenen als de plastic soep en afvalbergen. Is dit wel terecht? Wanneer we kijken naar de duurzaamheid van kunststoffen, is het belangrijk om aandacht te hebben voor de levensduur. Hierbij kan grofweg onderscheid worden gemaakt tussen twee scenario’s:

  • Het materiaal wordt voor een korte periode gebruikt en vervolgens afgedankt. Dat zijn de zogenaamde “single use plastics”. Dit zien we veel bij plastic verpakkingen en andere huis- tuin- en keukenartikelen.
  • Het materiaal wordt langere tijd gebruikt, bijvoorbeeld als onderdeel van een auto, laptop of televisie. Bij industrieel gebruik van kunststof is dit scenario meestal van toepassing. Wanneer het product het einde van zijn levensduur bereikt heeft, kan het in veel gevallen gerecycled worden tot een nieuw product. Kunststof kan als materiaal vrijwel eindeloos hergebruikt worden. Hierdoor komt het afgedankte product niet in de natuur terecht. Bij deze circulaire werkwijze is in totaal minder energie nodig voor de productie van materialen. Het is namelijk niet meer nodig om nieuw materiaal te vervaardigen uit grondstoffen als aardolie.

Bioplastic: duurzaam of juist niet?
Omdat kunststof meestal uit fossiele grondstoffen wordt vervaardigd, zijn producenten op zoek gegaan naar alternatieve grondstoffen. Zo bestaan er tegenwoordig twee soorten bioplastics: de biologisch afbreekbare en de niet-afbreekbare variant. Niet-afbreekbare plastics, beter bekend als circulaire plastics, kunnen gemaakt worden door mechanisch recycling, chemische recycling of volgens het Mass Balance-principe. Dit laatste houdt in dat alternatieve (biocirculaire) grondstoffen gemengd worden met de standaard (fossiele) grondstoffen. Te vergelijken met groene elektriciteit: de grondstof op zich blijft hetzelfde, enkel de oorsprong verschilt.

Niet-afbreekbare bioplastics hebben dezelfde eigenschappen als standaard plastic. Hierdoor zijn ze goed te recyclen, ook in combinatie met de andere plastics. Afbreekbaar bioplastic is juist niet recyclebaar. Dit levert soms problemen op wanneer een klein percentage afbreekbaar bioplastic toch tussen te recyclen materiaal terecht komt. Hierdoor moet de hele lading worden afgeschreven. Daarom is het slim om bio-afbreekbare materialen alleen te gebruiken in situaties waarbij vermenging met andere kunststoffen niet voor kan komen, zoals bijvoorbeeld in de tuinbouw.

Kunststof kan op verschillende manieren ingezet worden, waarbij de duurzame impact kan verschillen. Om er achter te komen wat de duurzame impact voor jouw product kan zijn, komen we graag bij je langs.