Wietse Wissema voorzitter van NRK PVT Kunststofverwerkers
09 maart 2018 

Wietse Wissema voorzitter van NRK PVT Kunststofverwerkers

Wietse Wissema, directeur/eigenaar van Alligator Plastics, is in november benoemd als voorzitter van NRK PVT Kunststofverwerkers. Dit is dé branchevereniging voor bedrijven die thermoplasten, biopolymeren en thermoplastische composieten verwerken. Dit verwerken gebeurt door spuitgieten, thermovormen, extruderen, blaasvormen of rotatiegieten.

Wietse Wissema was al lange tijd lid van het bestuur van de vereniging. Daarnaast maakt hij deel uit van het bestuur van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK). Deze organisaties werken nauw met elkaar samen. De NRK richt zich op industriebrede thema’s waar de NRK PVT Kunststofverwerkers zich meer richt op (productie)techniek en innovatie in kunststof.

NRK PVT Wietse

Kennisontwikkeling

De NRK PVT Kunststofverwerkers heeft vier kerntaken: kennisoverdracht, netwerken, praktische ondersteuning en belangenbehartiging. In het kader van kennisoverdracht worden bijeenkomsten en workshops georganiseerd. Daarnaast richt het zich op kennisontwikkeling door het initiëren, opzetten en deelnemen aan onderzoeks- en innovatieprojecten.
Uiteraard krijgen aangesloten bedrijven ruimschoots gelegenheid om onderling contacten te leggen en samen te werken binnen diverse activiteiten en projecten.
Wietse Wissema: “Wij vinden innovatie en duurzaamheid binnen Alligator Plastics erg belangrijk en richten ons daarom voortdurend op nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals het inzetten van recyclaten, om nu én in de toekomst maximale toegevoegde waarde te bieden aan onze klanten.”

De NRK PVT Kunststofverwerkers biedt daarbij ook praktische hulp door het beschikbaar stellen van documenten en specifieke informatie bijvoorbeeld op het gebied van arbo en milieu.
Tenslotte richten de activiteiten zich voor een belangrijk deel op belangenbehartiging van de aangesloten leden.

arrow_drop_up arrow_drop_down