Page content

article content

Recycling in de kunststof industrie

Eind 2017 verscheen onze directeur Wietse Wissema met een artikel in het NEN Magazine over normen voor gerecyclede kunststof. Ook Alligator Plastics vindt het van groot belang dat we zorgvuldig omgaan met ons milieu en draagt graag haar steentje bij aan de circulaire economie. Ketendenken is hierin een belangrijke succesfactor. Je moet stappen vooruit denken en je voortdurend bewust zijn dat je deel uitmaakt van een keten.

Deze keten begint bij de gebruikers van afgedankte kunststof producten. Zij leveren restmateriaal aan een afvalverwerker. De recycler zorgt ervoor dat het wordt gescheiden in bruikbare fracties. De compoundeur mengt het in de gewenste samenstellingen die weer als grondstof worden gebruikt in nieuwe producten.

Recyclingcyclus Alligator Plastics

 

Om dit daadwerkelijk te laten slagen is het van groot belang dat er normen en standaarden worden ontwikkeld. Dit is belangrijk om recycle-grondstoffen te creëren met specifieke (voorspelbare) eigenschappen die aansluiten op de behoefte in de markt. Als er standaarden zijn kan de compoundeur voorraden aanleggen en de grondstof de juiste eigenschappen meegeven voor specifieke toepassingen. Door het aanleggen van voorraden kunnen grotere volumes worden geproduceerd wat een gunstig effect heeft op de prijzen.

Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen Alligator Plastics en haar klant Lightweight Containers.  Wietse Wissema: ‘We produceren kunststof biervaten, deels van hergebruikt materiaal. De verschillende materialen van de ventielen hebben we zo gekozen dat ze bij hergebruik compatible zijn en te verwerken als één product.’

Met gerecyclede grondstoffen draagt u bij aan de zorg voor ons milieu. Graag onderzoeken wij samen met u de mogelijkheden voor uw producten.