Kwaliteitsborging - Alligator Plastics
Spuitgietproducten van superieure kwaliteit header

Spuitgietproducten van superieure kwaliteit

De missie van al onze medewerkers

Spuitgietproducten van superieure kwaliteit

De missie van al onze medewerkers

Spuitgietproducten van superieure kwaliteit

Kwaliteitsborging is bij Alligator Plastics een vanzelfsprekend element in alle processen. Iedere medewerker voelt zich verantwoordelijk voor het steeds opnieuw ontwikkelen, produceren en leveren van hoogwaardige producten. Zero defects is de norm. Kwaliteit start wat ons betreft al in de ontwikkelingsfase. Een slim ontwerp en een hoogwaardige matrijs vormen de sleutel tot een reproduceerbaar product dat probleemloos het spuitgietproces doorloopt. In grote series met constante kwaliteit met de juiste procesparameters. Tijdens de productie worden onze processen continu gemonitord en worden extra metingen volgens afspraak uitgevoerd. Zo bent u verzekerd van producten die voldoen aan alle overeengekomen eisen.

Kwaliteitsmissie

Uw verwachtingen van kwalitatieve en kwantitatieve levering van producten en diensten worden waargemaakt.


We waarborgen en verbeteren voortdurend de efficiëntie en kwaliteit van onze organisatie en bedrijfsprocessen.

Kwaliteitswaarden

  • Klantgericht in alle vezels van de organisatie
  • Betrokken medewerkers
  • Continu verbeteren zit in ons DNA
  • Zero defects
  • First time right
3D Meetbank

3D Meten

Alligator Plastics beschikt over een 3D meetbank en een geavanceerde 3D meetprojector om in eigen huis zeer nauwkeurig productmetingen uit te kunnen voeren.

Certificaten & audits

Alligator Plastics is ISO 9001:2015 gecertificeerd en past de eigen kwaliteitsmissie toe in de dagelijkse processen. Daarnaast worden wij door diverse klanten geauditeerd volgens ISO 22000, ISO 14000 en GMP. Wij zijn ook bekend met standaard afname procedures zoals PPAP en klant specifieke vrijgave procedures.

Kwaliteitsborging in onze processen

Productontwikkeling

Voordat we met het ontwikkelingstraject starten legt een van onze salesmanagers samen met u en een van onze projectleiders het programma van eisen vast. Additionele kwaliteitseisen zoals kalibercontroles, eisen en documenten zoals de MSA Study (GR&R), Run@Rate, PSW, PPAP en 3D metingen zijn uiteraard bespreekbaar. Engineering vertaalt het programma van eisen naar een optimaal maakbaar product- en matrijsontwerp. Met de DFM (design for manufacturing) in het achterhoofd gaat engineering samen met een zorgvuldig geselecteerde externe gereedschapsmaker aan de slag. Na goedkeuring van het definitieve matrijsontwerp bouwt de matrijzenspecialist uw matrijs conform afgesproken specificaties.

Zodra de matrijs klaar is, ontvangt u een testproduct ter goedkeuring. Na akkoord op het testproduct is uw matrijs klaar voor de volgende fase: het proefspuiten.

Proefspuiten en meten

Onze gereedschapsmaker maakt uw matrijs gereed voor het proefspuiten. Wij voeren een nulmeting uit waarbij we alle kerngetallen vastleggen en aan de slag gaan met de matrijs- en procesoptimalisatie. Hierna sturen we u monsters en eventuele meetrapporten toe. Na uw akkoord slaan we de vrijgavemonsters op als referentieproduct en starten we de 0-serie. We werken toe naar een langdurig stabiel proces en leggen de definitieve procesparameters vast. Vaak combineren we de 0-serie met uw eerste order voor de producten. Zodra het proces probleemloos verloopt en alle producten zonder uitzondering aan alle specificaties voldoen, gaan we uw order uitvoeren.

Indien er nog geen order is geplaatst, dan wordt uw matrijs na de 0-serie opgeslagen in de matrijzenkluis. Het bijbehorende machineprogramma met de definitieve parameters slaan we altijd op in ons systeem.

Hoogwaardige productie

Bij iedere volgende order plaatst onze machinesteller uw matrijs in de geselecteerde spuitgietmachine en stelt alle processen in volgens de vastgelegde parameters. De machinesteller start het proces op en begeleidt de opstart, totdat het proces stabiel loopt met producten die voldoen aan de gestelde eisen. Tijdens productie worden alle kwaliteitscontroles en -inspecties zoals met u overeengekomen uitgevoerd en vastgelegd. 

Kwaliteitsborging

Zo werkt Alligator Plastics aan uw product van de toekomst!

Kunststof Spuitgieten Idee

Idee

Kunststof Spuitgieten Ontwikkeling

Ontwikkeling

Kunststof Productie

Productie

arrow_drop_up arrow_drop_down