Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

Deze website is bestemd voor commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt verkregen via deze website op - om het even welke manier - en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming van Alligator Plastics Industry BV, gevestigd te Son en Breugel.

Aansprakelijkheid

De website van Alligator Plastics Industry B.V. is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan Alligator Plastics Industry BV hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. Alligator Plastics Industry BV kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.

Ontwikkeling en engineering

Alligator Plastics Industry BV ontwikkelt in samenwerking met onze relaties producten voor de toekomst. Daar waar de definitie van de gebruiksomgeving en/of de vrijgave van het product door onze klanten geschiedt dragen wij geen verantwoordelijkheid voor het ontwerp danwel voor de functionaliteit. Dit geldt met name voor alle klanten welke werkzaam zijn binnen de automotive-branche.

Verwijzingen naar andere sites

Alligator Plastics Industry BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbindingen naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.

Intellectueel eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, beeld- en grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de opdrachtgever of derden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alligator Plastics Industry B.V.

Wijzigingen

Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.