%%title%% - Alligator Plastics
arrow_drop_up arrow_drop_down
15 januari 2019 

Betere performance door shorter time to market

Bij Alligator Plastics werken we continu aan het verbeteren van onze performance naar onze klanten. ‘Short time to market’ is een belangrijk onderdeel hiervan. In 2019 gaan we onderzoeken of we nog sneller samen met klanten producten kunnen ontwikkelen door het ontwikkelproces te ‘scrummen’. Een pilot staat al in de steigers.

Intensieve ontwikkeltrajecten

Het gaat uitstekend met Alligator Plastics. We hebben veel innovatieve klanten en uitdagende projecten. Dit betekent dat er ook veel ontwikkeltrajecten voor nieuwe producten lopen. Vaak tientallen tegelijkertijd en meerdere producten per klant. ‘Elk nieuw spuitgietproduct ontwerpen we in nauwe samenwerking met onze klant. Dit zijn intensieve trajecten met vaak complexe vraagstukken en creatieve uitdagingen.’ Dit zegt Annemiek Adams. Zij is manager marketing & branding en had de rol van scrum master tijdens de eerste scrum dag eind vorig jaar. ‘Normaal verdelen wij onze aandacht over alle lopende ontwikkelprojecten. Maar dan moet je veel ballen in de lucht houden en gaat kostbare tijd verloren door het steeds switchen tussen projecten. De vraag is of het efficiënter en sneller kan.’

Volledige focus met multidisciplinair team

Annemiek maakte kennis met de scrum-methodiek tijdens een workshop: ‘De kern is dat je niet bezig bent met een veelheid van projecten tegelijkertijd. In plaats daarvan stel je een multidisciplinair team van Alligator Plastics én de klant samen, dat gedurende korte tijd volgens een vaste methodiek de volledige focus op één project legt. In korte ‘sprints’ van enkele weken probeer je samen steeds een stapje verder in de ontwikkeling te komen. Hierbij heeft elke stap een duidelijke waarde voor de klant. Zo kun je heel gericht enkele ontwikkelingen naast elkaar doen, die dus ook sneller klaar zijn. Vervolgens ga je met de volgende projecten aan de slag.’ Annemiek beseft dat het in de praktijk niet altijd op deze ideale manier werkt: ‘Daarom willen we onderzoeken op welke manier we deze aanpak optimaal kunnen benutten en wat voor soort projecten zich het beste leent voor deze aanpak.’

Concurrentiepositie van klanten versterken

Tijdens de scrum dag op 6 november vorig jaar is de eerste stap gezet. ‘Met een breed team hebben we in één dag een draaiboek ontwikkeld om in 2019 een pilot uit te voeren’, aldus Annemiek. ‘Het team bestond uit eigen medewerkers van verschillende afdelingen en specialisten van onze klant Light Weight Containers, die de pilot in 2019 graag met ons wil realiseren. Het draaiboek is een soort plan van aanpak hoe we de pilot met scrum later dit jaar kunnen aanpakken. Na de pilot gaan we evalueren. Is het inderdaad efficiënter, winnen we tijd? Gaan we Alligator-breed scrummen en past de aanpak bij onze klanten? Dan komen ook praktische kwesties aan bod zoals de keuze en volgorde van projecten en de scrum-tijd per week. Nog genoeg te ontdekken’, aldus Annemiek. Of scrummen straks dagelijkse kost wordt staat dus nog niet vast. Wel is Annemiek ervan overtuigd dat meer focus en een multidisciplinaire aanpak ontwikkelprocessen sterk kunnen versnellen: ‘Een ‘shorter time to market’ kan onze totale performance drastisch verhogen. Dat is een belangrijk doel, want wij willen de concurrentiepositie van onze klanten versterken.’

Scrumdag Alligator Plastics

Meer lezen over onze productontwikkeling? Kijk hier